Selecteer een pagina

Job crafting levert voor zowel de organisatie als de medewerker, veel goeds op. De effecten van medewerkers die de regie nemen en hun werk te verbeteren, zie je onder andere terug in de motivatie, loyaliteit, een hogere productiviteit, een beduidend lager ziekteverzuim en ja, duurzame inzetbaarheid. ‘Bevlogen medewerkers zie je niet op het spreekuur van een bedrijfsarts’ (H. Hendrickx). Maar pas op, job crafting kan evengoed tot een toename van werkstress en langdurig ziekteverzuim leiden. Ontdek hoe je deze risico’s managet en de medewerkers succesvol faciliteert.


Job crafting: wat je niet wilt
Bij job crafting gaat het erom dat medewerkers op eigen initiatief de arbeidsinhoud onder de loep nemen en dusdanig veranderen (crafting) totdat hun ideale baan benaderd is. Medewerkers kunnen zich – zolang het maar aansluit bij de organisatiedoelstellingen – bijvoorbeeld meer richten op de dingen waar ze goed in zijn. Maar verschuivingen hebben doorgaans een behoorlijke impact. Denk maar eens aan de collega die de afgestoten taak overneemt. Daar nemen werkdruk en stress mogelijk toe. Je ziet ook wel dat job crafting tot conflicten leidt. Energie, werkplezier en productiviteit nemen af en het ziekteverzuim schrikbarend toe. Medewerkers voelen zich slachtoffer en dat wordt door niemand als prettig ervaren, óók niet door de job craftende medewerkers. De hamvraag is dan ook: wat is er nodig om alle medewerkers van job crafting te kunnen laten profiteren?

Begin bij de basis
Natuurlijk ligt er een belangrijke rol voor HR: informatie, draagvlak, richtlijnen, gesprekken, commitment en training. Maar wil je optimaal kunnen profiteren en job crafting succesvol doorvoeren, dan zeg ik: begin bij de basis. Laat medewerkers eerst onderzoeken en ontdekken wie ze daadwerkelijk zijn, wat hen drijft, welke dromen en ambities ze hebben in hun werk en privéleven. Laat hen ontdekken welke beslissingen tot welke veranderingen hebben geleid en laat hen inzien dat zij zelf voor hun (werk)geluk verantwoordelijk zijn. Je wint hiermee al zó veel draagvlak. Bovendien weten medewerkers beter wat ze willen, wat belangrijk voor hen is en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities van zichzelf én die van hun werkgever. Met andere woorden: persoonlijk leiderschap is dé basis voor job crafting. Het Leef! Maximaal 3 maanden programma sluit hier naadloos bij aan, gegarandeerd. Lees waarom ik dat zeg.

Persoonlijk potentieel ontdekken en benutten
Het Leef! Maximaal 3 maanden programma is een zinvolle voorbereiding voor iedereen die met job crafting te maken krijgt. Medewerkers ontdekken hun potentieel, karaktereigenschappen en leren hoe ze deze kunnen benutten. In 3 maanden leren medewerkers:

  • hun drijfveren om te zetten naar doelen
  • win-win denken leidend te maken
  • zich beter te focussen
  • zichzelf te ontwikkelen
  • positieve relaties te bouwen
  • een betere balans tussen werk en privé te creëren

De voordelen van dit programma gelden voor alle medewerkers en maken het pad vrij voor een succesvolle implementatie van job crafting.

Meer informatie?
Neem contact op en vraag naar de (in-company) mogelijkheden.